Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Tlač

V roku 2016 Gréckokatolícka charita Prešov (ďalej len „GKCH“) obnovila svoju aktívnu činnosť poskytovaním terénnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klientov. Opatrovateľská služba je vykonávaná úkonmi opatrovateliek podľa zákona o sociálnych službách v pracovných dňoch v rozsahu 4 alebo 8 hodín.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je stanovená: 1 hodina opatrovateľskej služby 1,60 €.


Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:

 Skontaktovať sa telefonicky a požiadať o opatrovateľskú službu. Následne podať písomnú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby a ostatné doklady.

 Predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti na opatrovateľskú službu. Vydáva obec alebo mesto podľa trvalého pobytu.

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára pred poskytovaním opatrovateľskej služby, najneskôr v deň začatia poskytovania sociálnej služby.

 Poskytovanie opatrovateľskej služby závisí od aktuálnych možností zabezpečeného financovania opatrovateľky.


V prípade záujmu, potreby a požiadaviek sa informujte:

Mgr. Alena Mitaľová

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2, 080 01 Prešov

Telefón: 0910 842 617

Email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby