Zbierka na charitu v chrámoch
Tlač

"Všetci máme talenty, ktoré nám dal Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať niečo ostatným." (pápež František)JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
18. február 2018

V roku 2017 sme si pripomenuli 70. výročie založenia našej organizácie. Gréckokatolícka charita Prešov je trvalou súčasťou Cirkvi, ktorá sa takto priamo a konkrétne stará o biednych a núdznych. Kvalitu služieb mnohokrát oceňujú nielen samotní klienti a prijímatelia pomoci, ale aj odborníci alebo verejné inštitúcie. Ocenenia našich kolegýň v tomto roku v oblasti Prevencie kriminality alebo krajských Krídel túžby v kategórii „Najlepší zamestnanec kraja“ sú malou vďakou za dlhoročnú a obetavú prácu. Naše poslanie, byť blízko pri človeku, nedokážeme napĺňať bez Vašej pomoci. Zbierka v chrámoch je jedným z pravidelných zdrojov, ktoré sú pre nás významné a nesmierne dôležité.

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jarná zbierka 2018 - info list
Jesenná zbierka 2017 - info plagát


VYHODNOTENIE JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2017:

Výnosy jarnej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu 18 161,50 EUR.

Účel použitia zbierky:
• 12 041,59 EUR na podporu Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, kombinované služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Financie sme použili prevažne na Prepravnú službu (pohonné hmoty), vďaka ktorej umožníme každý deň 20 klientom presun z ich domova do zariadenia a späť. Ďalej sme uhradili náklady na plyn, vodu a elektrickú energiu či drobné opravy.

• 3 559,67 EUR na podporu Resocializačného strediska Domov nádeje v Prešove pre závislých mužov. Financiami sme skvalitnili terapiu klientom a drobnými nákupmi sme vylepšili každodenný život v zariadení.

• 2 560,24 EUR na podporu Centra Gréckokatolíckej charity, s cieľom opravy kancelárskych priestorov.PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2017 - JESENNÁ ZBIERKA

2017 - JARNÁ ZBIERKA

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA