Tlač

POTREBUJETE OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU?

Oslovujeme záujemcov o sociálnu službu a rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú opatrovanie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí (deti a plnoleté fyzické osoby) na 4 alebo 8 hodín denne.

Službu vykonáva opatrovateľka v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Tá prichádza k prijímateľovi na určitý dohodnutý čas počas pracovných dní, aby mu pomohla s úkonmi sebaobsluhy, nevyhnutnými prácami v domácnosti, kontaktom so sociálnym prostredím, sprievodom k lekárovi a tých činnostiach, na ktoré už on sám nestačí. Zároveň mu pomáha pri činnostiach, ktoré skvalitňujú jeho život, alebo vykonáva dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.

Postup a podmienky poskytovania sociálnej služby:
1. Skontaktovať sa telefonicky a požiadať o sociálnu službu.
2. Mať právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydáva mesto/obec, podľa trvalého bydliska).
3. Doložiť potvrdenie o príjme (rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne).
4. Opatrovateľská služba je 8 alebo 4 hodinová počas pracovných dní.
5. Za službu sa dopláca 1,30 eur/za hodinu.

VIAC INFO:
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov
Emailom na: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Kerčáková
Telefón: 051/ 77 239 70

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby