Tlač

V pondelok, 13.februára, Dom sv. Júdu Tadeáša – denný stacionár v Humennom navštívili ženy z Únie žien. Medzi nimi boli Anna Capová- krajská predsedníčka Únie žien a Mária Lukáčová- predsedníčka Únie žien v okrese Humenné. Dámy z Únie žien sa oboznámili s prácou v dennom stacionári aj Sociálnom centre Humenné.

Oboznámili sa najmä o tom v čom spočíva práca sociálnych pracovníkov v spomínaných zariadeniach ako aj akým ľuďom zariadenia slúžia. Po prezentácii zariadení si dámy mohli na vlastnej „koži“ vyskúšať jednu z aktivít, ktorý Denný stacionár v rámci svojej práce poskytuje a to tréning pamäte. Tréning prebiehal nenáročnou, zábavnou formou a viedla ho sociálna pracovníčka Danka Pavlíková. Dámy počas tréningu boli sústredné a snažili sa dane úlohy v rámci svojich možnosti čo najlepšie vyriešiť. Úlohy im išli veľmi dobre na čo boli po ich skončení patrične hrdé.

Na záver stretnutia sa lektorke ušiel potlesk a zúčastneným dámam kvietok, ktorý vyrobili klienti denného stacionára ako aj dobrý pocit, že spravili kus dobrej práce pre svoje zdravie. Pri odchode si navzájom sociálni pracovníci a dámy z Únie žien sľúbili, že to nebolo ich posledné stretnutie a v podobných stretnutiach budú pokračovať.

Fotogaléria