Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Podpora časopisu CESTA

Podpora časopisu CESTA

Email Tlač PDF
Cesta – zdravší a zmysluplnejší pohľad na život
www.mesacnikcesta.sk

Cieľom projektu je šírenie osvety a teda prevencia v oblasti drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na území mesta Prešov a iných území SR      

1. Poskytovateľ grantu: Protidrogový fond, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 26

Termín realizácie projektu: 03/2008 – 12/2008

Schválená čiastka: 400 000,- Sk

2. Poskytovateľ grantu: Konferencia biskupov Slovenska

Zameranie projektu je na periodickú tlač CESTA - mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života distribuovaný najmä   formou pouličného predaja.

Termín realizácie projektu: 01. 09. 2008 - 30. 06. 2010  

Schválená čiastka: 100 000,- Sk

3. Poskytovateľ grantu: Východoslovenská energetika a.s.  Nadácia Pontis

Termín realizácie projektu: 03/2008 – 11/2008

Schválená čiastka: 45 000,- Sk


Projektový manažér: Mgr. Rostislav Labuda


Aktualizované ( Streda, 28 November 2012 16:35 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner