Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Rekonštrukcia objektu pre Dom sv. Anny v S. Ľubovni – podpora Caritas Schweiz

Rekonštrukcia objektu pre Dom sv. Anny v S. Ľubovni – podpora Caritas Schweiz

Email Tlač PDF

Milí priatelia,

Možno máte svoje zdravé deti, alebo si spomínate na svoje detstvo, keď ste ho mohli prežívať spokojne a venovať sa vo voľnom čase rôznym záľubám podľa vlastného výberu. Nie všetky deti majú takú možnosť. Ani tie naše v Starej Ľubovni nie. Sú to deti obdarené rôznymi spôsobmi postihnutia, ale aj čarovným úsmevom a chuťou učiť sa nové veci. Starajú sa o nich okrem rodičov aj dobré tety počas denného pobytu v Dome sv. Anny Gréckokatolíckej charity Prešov.

A v čom je problém?
Zatiaľ máme okrem učebne Špeciálnej základnej školy a kancelárie dispozícii len 2 malé miestnosti a nie je priestor pre spoločné aktivity ani individuálnu prácu. Niektoré deti nám už po 8ich rokoch fungovania zariadenia dospeli a rady by sa realizovali v chránených dielňach vyrábaním rôznych zmysluplných vecí.
Vďaka Zastupiteľstvu Mesta sa nám podarilo získať starý objekt s priľahlým pozemkom. Vďaka švajčiarskej charite sa podarilo začať rekonštrukciu a cez mnohých darcov a dobrovoľníkov v nej už tretí rok za výdatnej podpory rodičov pokračujeme. Celý rozpočet predstavuje čiastku 7 077 986,- Sk a doteraz sme premenili na prácu a stavebné materiály sumu 3 433 595,- Sk. Stavebný dozor realizuje od začiatku Ing. Arch. Jozef Pisarčík, náš aktívny priateľ. Aj vďaka Vášmu malému daru budú môcť stavebné a ďalšie práce vo vnútri objektu (elektrifikácia, zdravotechnika, izolácie, omietky, maľby, úprava okolia, vybavenie nábytkom a špeciálnymi pomôckami...) pokračovať. Ak nám necháte kontakt, v priebehu 3 mesiacov Vás budeme informovať o priebehu rekonštrukcie.

Už sa všetci veľmi tešíme na sťahovanie. Pomôžte nám, aby to bolo čím skôr.

Ď A K U J E M E !

 
Z celého srdca vyjadrujeme poďakovanie doterajším darcom:

Caritas Schweiz

NEFO fond PSK

Konferencia biskupov USA

Úrad vlády SR

MPSVaR SR
                      
Holandská obchodná komora

Nadácia Socia

Slovenská sporiteľňa

Mesto Stará Ľubovňa

Nadácia Prameň   

Obec Hniezdne

Obec Nová Ľubovňa

Zbierky v chráme a individuálne dary

 

 Príprava základov

 

 Výstavba

 

Aktualizované ( Piatok, 02 Október 2009 08:52 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner