Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca

Tlač

Terénna sociálna práca začala Gréckokatolícka charita Prešov vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.


• Zmluva o spolupráci číslo: N20160425003

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 01.07.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019


KONTAKT

Mgr. Veronika Doležiová

Pod Táborom 33/A 080 01 Prešov

tel: 0904 738 948

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


NP TSP