„Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v resocializačnom stredisku Domov nádeje, Prešov“

„Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v resocializačnom stredisku Domov nádeje, Prešov“

Pondelok, 07 December 2015 09:36
Tlač

Projekt: „Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v resocializačnom stredisku Domov nádeje, Prešov“

Ciele: Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia kanalizácie v resocializačnom zariadení, ktorá už dlhý čas absolutne nevyhovovala potrebám zariadenia. Neustále bolo potrebné zabezpečovať externú firmu, aby chybu v kanalizácií odstránili. Potrubie bolo prelomené, preto sa v tomto mieste zachytávali nečistoty a v krátkom čase sa kanalizácia upchávala. Vďaka dotácií sa chybu podarilo odstrániť a kanalizáciu komplexne zrekonštruovať.

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou sú klienti resocializačného strediska Domova nádeje. Kapacita – 23 klientov.

Aktivity projektu: Hlavnou aktivitou bola rekonštrukcia a modernizácia kanalizácie, ktorá sa nachádza v dvorovej a vstupnej časti objektu.

Udržateľnosť: Vďaka schválenej dotácií sme projekt zdarne zrealizovali. Po ukončení projektu bude zariadenie naďalej otvorené pre potreby jeho klientov. Rekonštrukciou kanalizácie sa očakáva úspora finančných prostriedkov.

Podporená suma: 5 000 €

Miesto umiestnenia: Resocializačné stredisko Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

Schválenie projektu: 26.05.2015

Ď A K U J E M E!

Aktualizované ( Pondelok, 07 December 2015 09:38 )