„Zelená zóna - optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí“

„Zelená zóna - optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí“

Pondelok, 14 Spetember 2015 07:51
Tlač
Projektová výzva: Grantový program pre optimistov 2015 Projekt: „Zelená zóna - optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí“Ciele: Cieľom projektu bolo upraviť priestor o ploche cca 300 m2, na ktorom by sa vysadili okresné dreviny (tuje, okrasné stromčeky), zároveň ovocné stromčeky, osadili by sa 4 jednoduché lavičky, stôl a vymaľoval sa hraničniací plot. Aktivity projektu: Znevýhodnení klienti sa často pohybujú v začarovanom kruhu. Bojujú s vlastnou existenciou, zdravotnými problémami a hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Tým, žeby si vlastnoručne vybudovali takúto zelenú zónu, mali by pocit užitočnosti, sebarealizácie a zodpovednosti. Aktivity:A1: Úprava terénu - komplexná úprava plochy o rozlohe cca 300 m2. Vyrovnanie, kosenie, vyhrabanie zvyškov trávy, zbavenie sa veľkých kameňov.A2: Výsadba okrasných drevín a okrasných stromčekov - vysadenie 15 ks stromčekov.A3: Osadenie drevených lavičiek a stola - lavičky a stôl vyrobené z kusov guľatiny, ktoré klienti samostatne opracovávajú a osadzujú.Prioritnou myšlienkou projektu je prinavrátenie znevýhodnených klientov k tradičnému domácemu pestovaniu ovocných drevín, okrasných drevín, kvetov a starostlivosti o zeleň a okolie zariadenia. Zelená zóna by sa mala stať miestom oddychu, individuálnych a skupinových rozhovorov, miestom rehabilitácie a obnovy predchádzajúcich zručností.
Podporená suma: 200 €Miesto umiestnenia: Pobytové sociálne zariadenie Pod Táborom 33, Prešov
Schválenie projektu: 13.05.2015


Ď A K U J E M E!
Fotogaléria
Aktualizované ( Pondelok, 14 Spetember 2015 09:06 )