„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

Tlač

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite už po jedenásty raz motivoval svojich zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí.

Vďaka pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove sa aj Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) uchádzala o grant v maximálnej výške 1 000,- €.Za pomoci predkladaného projektu sme chceli uľahčiť znevýhodneným skupinám integráciu dopracovného procesu formou ergoterapie.

Ergoterapia (liečba prácou) napomáha klientom zvyšovať svoju sebarealizáciu, umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky a zručnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

Primárnym cieľom projektu bolo zlepšenie kvality človeka tým, že bude zmysluplne zapájaný do zamestnania, ktoré mu bolo predtým z akýchkoľvek dôvodov znemožnené. Ročne ide o 582 našich klientov.

Sekundárnym cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie.

V rámci grantovej výzvy bol projekt pod názvom: „Pracovná terapia - cesta k sebarealizácií znevýhodnených ľudí“ úspešný a GKCH bola pridelená plná súma vo výške 1 000 €. Za pridelené finančné prostriedky sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie a materiál pre naplnenie cieľov projektu.

Tlačová správa
Fotogaléria