Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

Email Tlač PDF

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite už po jedenásty raz motivoval svojich zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí.

Vďaka pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove sa aj Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) uchádzala o grant v maximálnej výške 1 000,- €.Za pomoci predkladaného projektu sme chceli uľahčiť znevýhodneným skupinám integráciu dopracovného procesu formou ergoterapie.

Ergoterapia (liečba prácou) napomáha klientom zvyšovať svoju sebarealizáciu, umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky a zručnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

Primárnym cieľom projektu bolo zlepšenie kvality človeka tým, že bude zmysluplne zapájaný do zamestnania, ktoré mu bolo predtým z akýchkoľvek dôvodov znemožnené. Ročne ide o 582 našich klientov.

Sekundárnym cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie.

V rámci grantovej výzvy bol projekt pod názvom: „Pracovná terapia - cesta k sebarealizácií znevýhodnených ľudí“ úspešný a GKCH bola pridelená plná súma vo výške 1 000 €. Za pridelené finančné prostriedky sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie a materiál pre naplnenie cieľov projektu.

Tlačová správa
Fotogaléria
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner