Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Projekt „Počítače pre všetkých“

Projekt „Počítače pre všetkých“

Email Tlač PDF

Projektová výzva:        „Počítače pre všetkých“

 

Projekt:                        „Využitie počítačových zostáv na skvalitnenie poskytovaných služieb               v procese socializácie“

 

Ciele:                           Primárnym cieľom projektu je pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí.

Sekundárnym cieľom je sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

 

Aktivity projektu:        
1.) Výuka práce  s počítačom -  získanie znalosti základných pojmov, práce s Windowsom, internetom, MS Office – s cieľom naučiť klientov samostatne pracovať s počítačom.

2.) Sociálna rehabilitácia - relaxácia a práca s počítačom, internetom. Cez vytvorené e-mailové adresy klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi. Rozširujú si tak svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičujú motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku, jazykové znalosti.

3.) Záujmová činnosť - samovzdelávanie.

4.) PC ako učebná pomôcka - pri iných formách pracovných terapií, prostredníctvom ktorých klienti si osvojujú pracovné návyky, zručnosti, udržujú a rozvíjajú si svoje fyzické, mentálne, pracovné schopnosti pre ich ďalšie začleňovanie do spoločnosti.

 

Miesto umiestnenia:    Útulok Archa, Pod Táborom 33, Prešov

 

Schválenie projektu:    20.10.2014

 

Forma podpory:           Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. v rámci obnovy firemného hardwaru a sieťových technológií darovala jednu plne funkčnú počítačovú zostávu, prostredníctvom občianskeho združenia SOCIÁLNY PREŠOV.

 

Ď A K U J E M E !

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner