Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Streda, 28 November 2012 15:48
Tlač

Projekt "Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa"
- jedinečný komplexný systém na Slovensku, ktorý v sebe zahŕňa ambulantné, terénne i doplnkové sociálno-zdravotné služby pre zdravotne postihnutých ľudí:

Prezentácia projektu ŠFM

• ambulantné služby:
     - Denné centrum
     - Rehabilitačné stredisko
     - Domov sociálnych služieb
     - Prepravná služba
     - Podporované zamestnávanie

• pobytové služby: 
    - Podporované bývanie
 

Aktualizované ( Piatok, 30 November 2012 13:56 )