Dajme im ešte šancu

Dajme im ešte šancu

Pondelok, 26 Spetember 2011 08:34
Tlač
Gréckokatolícka charita Prešov  úspešne ukončila realizáciu projektu „Dajme im ešte šancu“  pre svojich znevýhodnených občanov – bezdomovcov mesta Prešova k 31.03.2010. (začal 1.4.2008).
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti. Základnou projektovou aktivitou bolo poskytovať terénnu soc. prácu pre cieľové skupiny, reprezentované hlavne bezdomovcami, motivovať ich k zmene života a ponúkať možnosti resocializácie najmä cez zariadenia Gréckokatolíckej charity ako napr. Sociálne centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň Effeta, útulok Archa, dom na pol ceste Dom Charitas a pod. 
Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 62.457,68€ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO: Fond sociálneho rozvoja. ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ).