Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Vhodné priestory + spokojný personál = kvalitné služby

Vhodné priestory + spokojný personál = kvalitné služby

Email Tlač PDF
 
Ciele projektu:
- skvalitnenie pracovných podmienok a zlepšenie kvality života našich klientov s kombinovaným postihnutím v Dome sv. Anny Stará Ľubovňa
- podpora rodičov a rodinných príslušníkov detí a mládeže s postihnutím, vzdelávanie a poradenstvo v nových priestoroch.
- permanentné vzdelávanie zamestnancov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb, supervízia, umožnenie odbornej praxe študentom Katolíckej univerzity Ružomberok.


Popis projektu:
Zámerom projektu je dokončiť rekonštrukciu a modernizáciu objektu pre deti a mládež s kombinovaným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. 
Presťahovaním do nového objektu sa posilní inštitucionálna a personálna kapacita denného stacionára Domu sv. Anny ako domova sociálnych služieb, ktorý chce zabezpečiť dôstojný spoločenský život svojim klientom a zároveň poskytovať poradenstvo a podporu rodičom i priateľom klientov. Doteraz poskytované sociálne služby sa budú môcť rozšíriť o rôzne formy pracovnej terapie, rehabilitáciu, muzikoterapiu i kanyzterapiu.
Vďaka podpore projektu bude zavŕšená námaha a podpora mnohých dobrovoľníkov zapojených do rekonštrukcie, domácich i zahraničných darcov ako aj Mesta Stará Ľubovňa, ktoré nám schválilo odpredaj objektu za symbolickú cenu.
Dokončenie rekonštrukcie priestorov objektu pre postihnutých občanov nie je výnimočnou záležitosťou, ale už sme do toho projektu spolu s partnermi vložili veľmi veľa námahy, umu i kreativity. Výnimočný je však tým, že celá myšlienka projektu vznikla zdola z iniciatívy rodičov a priateľov a po celý čas je nimi aj veľmi podporovaná. Niektoré z detí, ktoré začínali v našom zariadení od roku 1999 sú už dospelí mladí ľudia a veľmi potrebujú vhodné priestory pre svoj ďalší rozvoj formou pracovnej terapie a ďalšej rehabilitácie.

Zrealizované rekonštrukčné a stavebné práce:
- vnútorné a vonkajšie omietky
- zdravotechnika, vnútorná kanalizácia
- konštrukcie – tesárske, stolárske, kovové
- elektromontážne práce.

Celková čiastka podpory z Nadácie VÚB: 15 000,- Eur

Ď A K U J E M E !


Aktualizované ( Pondelok, 27 Jún 2011 20:51 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner