Projekt „AJ MY SME TU“ na Nadáciu VUB

Projekt „AJ MY SME TU“ na Nadáciu VUB

Štvrtok, 09 December 2010 17:46
Tlač
V januári 2011 sa začína v Sociálnych centrách   Humennom, Snine, Svidníku a Starej Ľubovni realizovať projekt, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB čiastkou vo výške 3.000,- Eur.
 
Názov projektu je  AJ MY SME TU a cieľovou skupinou projektu budú ľudia s telesným, zmyslovým, mentálnym, rečovým resp. kombinovaným postihnutím a ľudia s duševnými ochoreniami v každej vekovej kategórií.
 
Cieľovej skupine budeme poskytovať v priestoroch Sociálnych centier pracovnú terapiu, ktorá pozostáva vo výrobe a následnej distribúcii malých dekoratívnych predmetov.
 
Cieľom tohto projektu je pomôcť:
1. sebarealizácii klientov
2. vytvárať kontakty s ľuďmi podobného handicapu
3. zvýšiť sebaúctu klientov
4. integrácii do spoločnosti
5.vytvoriť chránené dieľne
6. uplatniť handicapovaných jedincov na pracovnom trhu.
 
Ukončenie projektu je stanovené na 30.9.2011.
 
 

Aktualizované ( Štvrtok, 09 December 2010 17:51 )