Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spolupracovníci

Vrúcne ďakujeme všetkým partnerským organizáciám, sponzorom, dobrodincom a darcom, ktorí pomohli Gréckokatolíckej charite Prešov finančnou pomocou, materiálnym darom, nezištnou výpomocou alebo iným spôsobom. Veľmi si vážime Vašu pomoc, ochotu, ústretovosť a dôveru, ktorú vkladáte do našich rúk. Aj prostredníctvom Vás sme mohli podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner