Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dom sv. Faustíny putoval do Krakova
Tlač PDF

DOM SV. FAUSTÍNY PUTOVAL DO KRAKOVA

Vďaka predaju mesačníka Cesta sa mohli klientky Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku zúčastniť Gréckokatolíckej púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Spoločne s veriacimi z farnosti Svidník sme putovali do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove aj my, dievčatá a zamestnankyne Domu sv. Faustíny. Súčasťou 8. metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bol pestrý duchovný program začínajúci Akatistom požehnania rodín. O 10.00 sme sa zúčastnili archijerejskej svätej liturgii, kde hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ. Slávnostným kazateľom bol vladyka Eugen Popovič, przemyšlsko-varšavský arcibiskup a metropolita. Spoločne sme si uctili relikviu patrónky nášho zariadenia, svätej sestry Faustíny a navštívili sme Centrum Jána Pavla II. Púť sme zakončili modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a po záverečnom požehnaní sme sa pobrali obohatené domov. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí obetovali čas a námahu pri predaji časopisu Cesta pre tých, ktorí sú v núdzi a hľadajú cestu k Bohu. Pán Boh zaplať.

Púti sme sa zúčastnili aj vďaka našej pravidelnej aktivity v rámci Dňa otvorených dverí. Počas neho naše distributérky predávali mesačník Cesta spoločne s riaditeľom GKCH Petrom Valičkom, duchovným správcom o. Vasilom Kormaníkom a primátorom mesta Svidník Jánom Holodňákom. Vďaka silnej zostave vzácnych distributérov, solidarite a láskavosti verejnosti sa nám podarilo predajom získať sumu 343 eur. Aj vďaka týmto štedrým darom sa dievčatá z Domu sv. Faustíny mohli zúčastniť spomínanej púte do Krakova.

Fotogaléria
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup