Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spojili sme sa v modlitbách proti otroctvu
Tlač

8. február si pripomíname sviatok sv. Jozefíny Bakhity, sudánskej otrokyne. Práve tento deň vyhlásil pápež František za Medzinárodný deň modlitieb a povedomia proti obchodovaniu s ľuďmi. Už po tretíkrát sa v tomto čase konajú modlitebné stretnutia s cieľom zvýšiť povedomie a bojovať proti tomuto neľudskému fenoménu. V spolupráci s farnosťami a dobrovoľníkmi sme sa spoločne modlili v Prešove, Humennom a Svidníku.

V Gréckokatolíckom chráme Božej Múdrosti vo Svidníku sme sa za obete násilia a za tých, ktorí toto utrpenie spôsobujú modlili už 7. februára, počas celého dňa. Modlitby začali od 9.00 hod. modlitbou troch ružencov, o dvanástej hodine sme sa zúčastnili na svätej liturgii a po liturgii až do 18.00 hod. sme boli účastní na Adorácii k Najsvätejšej Eucharistii, pri ktorej sa na úmysel obetí modlili a striedali veriaci. Adorácia bola spojená s rôznymi svedectvami klientok a piesňami, ktoré zaspievali dievčatá z Domu sv. Faustíny. Nechýbali ani horiace sviece symbolizujúce nádej pre každú z obetí. O 15.00 hod. sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a ďakovali Bohu za všetko a všetkých, ktorí sa prišli modliť a nie je im jedno, že v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sú ponižovaní a zotročovaní.

V Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove sme 9. februára svätou omšou a následnou adoráciou mladých prosili za všetky obete.

Do modlitieb sa zapojili aj naši kolegovia a dobrovoľníci v meste Humenné. V Chráme sv. Apoštolov Petra a Pavla vo štvrtok (9. februára) sme na tento úmysel obetovali svätú liturgiu. V boji proti obchodovaniu sme sa angažovali predovšetkým spoločným uvažovaním, modlením a priblížením si svedectiev obetí.

Prvé semestrálne stretnutie mladých v Kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Prešove bolo venované práve pripomienke si sviatku sv. Bakhity. Adoráciou spojenou so spevmi mladých sme otvorili svoje ústa a srdcia „za práva všetkých slabých“ (Prís 31, 8).

Myslíte si, že otroctvo je fenoménom dávnej minulosti? Nie. Dnes až vyše 2,5 milióna ľudí padne do rúk obchodníkov ako obete nútených prác, žobrania, domáceho otroctva alebo ilegálnych adopcií.

Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým zamestnancom, klientom a dobrovoľníkom, ktorí sa spolupodieľali na dôstojnom priebehu modlitieb. Pápež František: "Povzbudzujem všetkých, čo rozličnými spôsobmi pomáhajú mladistvým obetiam zotročenia a zneužívania oslobodiť sa z tohto útlaku. Kiež všetci, čo majú vládnu zodpovednosť bojujú s odhodlanosťou proti tejto pliage a dajú zaznieť hlasu našich najmenších bratov, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Žiada sa vynaložiť všemožné úsilie na porazenie tohto hanebného a netolerovateľného zločinu."

Fotogaléria

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup