Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Poďakovanie od o. Krenického
Tlač

Otec Peter Krenický, misionár pôsobiaci v Melitopoli na Ukrajine nám posiela pozdravy a poďakovanie za spoluprácu. Aj vďaka našej podpore sme pomohli vyčariť úsmev na perách desiatkam detí na Ukrajine.Drahí dobrodinci,

zasielame pozdravy z ukrajinskej misie Melitopol. Ako 18-ročný študent gymnázia som napísal jednu pieseň: „Až skončí sa môj snivých túžob čas, budem žiť! S tebou Pane, budem žiť každý deň pre ľudí.“
21. novembra sa naplnilo 23 rokov mojej kňazskej služby na Ukrajine. Som nesmierne vďačný dobrému Pánu Bohu za túto cestu a formáciu, ktorej sa mi dostalo. Myslím, že tajomstvo môjho zotrvania v službe spočíva v každodennej modlitbe, duchovných praktikách, čo ma neustále očisťuje a oslobodzuje od množstva negatívnych útokov, nepochopení.

Duchovné praktiky vedú k naberaniu duchovných síl, povznášajú ponad všetko negatívne, a vtedy som schopný vidieť trpiacich, núdznych a službou materiálnou i duchovnou prinášať lúče svetla, dobra a novej nádeje. Som veľmi vďačný i za Vás, za Vašu podporu, pomoc a modlitby. Nevediem presné štatistiky, ale len v Metropolskom a Sirohozskom rajóne sme na sviatok sv. Mikuláša rozdali viac ako 650 darčekov.

S vďakou otec Peter Krenický, misionár

Fotogaléria

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup