Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Email Tlač PDF

V roku 2016 Gréckokatolícka charita Prešov (ďalej len „GKCH“) obnovila svoju aktívnu činnosť poskytovaním terénnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klientov. Opatrovateľská služba je vykonávaná úkonmi opatrovateliek podľa zákona o sociálnych službách v pracovných dňoch v rozsahu 4 alebo 8 hodín.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je stanovená: 1 hodina opatrovateľskej služby 1,60 €.


Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:

 Skontaktovať sa telefonicky a požiadať o opatrovateľskú službu. Následne podať písomnú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby a ostatné doklady.

 Predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti na opatrovateľskú službu. Vydáva obec alebo mesto podľa trvalého pobytu.

 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára pred poskytovaním opatrovateľskej služby, najneskôr v deň začatia poskytovania sociálnej služby.

 Poskytovanie opatrovateľskej služby závisí od aktuálnych možností zabezpečeného financovania opatrovateľky.


V prípade záujmu, potreby a požiadaviek sa informujte:

Mgr. Alena Mitaľová

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2, 080 01 Prešov

Telefón: 0910 842 617

Email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner