Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Terapeutické aktivity, pracovná terapia

Terapeutické aktivity, pracovná terapia

Email Tlač PDF
Terapeutické  aktivity

- psychoterapia a socioterapia /individuálna a skupinová/
- pracovná terapia
- arteterapia
- biblioterapia
- terénna terapia /jednodňová  a viacdňová/
- rodinná terapia
- športová terapia
- skupiny zamerané na premietanie filmov s problematikou závislosti
- finančné spoluhospodárenie /pomoc pri splácaní dlhov/
- duchovná podpora:
     - individuálne a skupinové stretnutia s kňazom
     - modlitebné stretnutia s terapeutom
     - modlitba ruženca.  

Ďalšie aktivity:

- samospráva klientov /rada starších, kooterapeut/
- kultúrne vyžitie /kino, divadlo, hvezdáreň, športové podujatia/
- pomoc pri hľadaní zamestnania a zvyšovaní vzdelania
- voľnočasové aktivity (posilňovňa, koníčky, knižnica/
- pre úspešných absolventov resocializácie ponúkame klub „SEVERKA“, a posilňovacie pobyty.  

Pracovná  terapia

Pracovná terapia je spolu so socioterapiou a psychoterapiou nosnou náplňou práce s klientom. Druhy prác vykonávaných klientom počas pobytu v DON:

      A - manipulačné, údržbárske, čistiace, a iné práce podľa pokynov personálu a výpomoc v pracoviskách pracovnej terapie,
      B - práce v pracoviskách pracovnej terapie: autoumyváreň, práčovňa, kuchyňa a stolárska dielňa, ručná dielňa, výroba zámkovej dlažby.

Aktualizované ( Utorok, 15 Jún 2010 10:25 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner