Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Útulok ARCHA

Útulok Archa

Pod Táborom 33/A, Prešov
051 77 21 697; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Útulok podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.Útulok Archa je sociálnou službou pre plnoleté fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovnie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia prirodzených vzťahov)


Poskytované služby:
odborných činností: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia,
obslužných činností:ubytovanie na určitý čas, pranie, žehlenie a údržba posteľnej a osobnej bielizne,
ďalších činností: nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, záujmová činnosť, úschova cenných vecí,
doplnkové služby: duchovná podpora a pastoračná starostlivosť.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner