Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sen sa mení na skutočnosť - Projekt

„Mojím snom je napísať vlastnú zbierku básní. Prostredníctvom knihy chcem ukázať, že aj človek s hendikepom niečo dokáže.“ Stanka, autorka básní"SEN SA MENÍ NA SKUTOČNOSŤ
vydanie zbierky básní


Stanka je klientkou Domu svätej Anny - denný stacionár v Starej Ľubovni, a zároveň bývalou klientkou našej služby podporovaného bývania, vďaka ktorej sa osamostatnila. Momentálne obýva tréningový byt na nácvik nezávislosti a integrácie do majoritnej spoločnosti.

Projektom chceme zrealizovať jej túžbu vydania vlastnej knihy a prostredníctvom kurzov jej umožniť lepšie sa uplatniť na trhu práce. Do procesu tvorby sú aktívne zapojené aj deti a mladí s kombinovaným postihnutím zo zariadenia Domu sv. Anny, ktorí doplnia básne svojimi kresbami a ilustráciami.


Vďaka tejto aktivite podporíme rozvoj, kreativitu a vlastnú hodnotu Stanky aj mladých. Možno umelecká hodnota básní a kresieb nebude na úrovní akademikov, ale úprimná výpoveď duše a vloženie celého „svojho ja“ do aktivity ju násobne vynahradia. Po vydaní knihy plánujeme slávnostné uvedenie, kde deti so svojimi rodinami môžu zažiť pocit hrdosti na svoju tvorbu.

Prípravy na vydanie knihy sú v plnom prúde. Zo Stankinej tvorby sme vybrali približne 30 básní vhodných na publikovanie. Deti a mladí z Domu sv. Anny pripravujú ilustrácie ku každej z básní. Prostredníctvom súťaže spomedzi všetkých tvorieb vyberieme tie najkrajšie a najzaujímavejšie, ktoré obsahovo doplnia konkrétnu báseň.

Po vydaní knihy plánujeme usporiadať slávnostné uvedenie a prezentáciu knihy. Celý proces tvorby je výnimočným spôsobom na sebarealizáciu detí a mladých. Vydaná zbierka poézie je ideálnym darčekom nielen pre rodiny zapojených detí, ale aj pre širšiu verejnosť.
POMOŽTE S NAMI SPLNIŤ STANKE JEJ SEN.

Na realizáciu vydania zbierky básní doplnenými ilustráciami našich detí a mladých z Domu svätej Anny v Starej Ľubovni potrebujeme získať približne 1 500 € (náklady na tlač, preplatenie časti kurzu pre Stanku, aby sa mohla uplatniť na trhu práce). Predpokladáme, že náklady budú predstavovať vyššiu sumu, a preto sa snažíme získať finančnú podporu aj z iných zdrojov. Každý z vašich darov pomôže splniť Stanke a našim mladým ich veľký sen.

Darujte ľubovoľnú sumu na darcovský účet v ČSOB, a. s.:
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525
variabilný symbol: 1111
Ďakujeme

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner