Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesenná zbierka na charitu 2017

Jesenná zbierka na charitu 2017

Email Tlač PDF

"Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným.“ (pápež František)JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
3. december 2017

História našej činnosti sa začala písať pred 70. rokmi a každým rokom sa počet núdznych a ľudí v ťažkých životných situáciách zvyšuje. Dôkazmi toho sú ľudia, ktorí denne klopú na dvere Charity s prosbou o pomoc. Aby sme týmto núdznym boli oporou, potrebujeme aj Vašu pomoc.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jesenná zbierka 2017 - info list
Jesenná zbierka 2017 - info plagát


VYHODNOTENIE ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2016:

Výnosy jarnej a jesennej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu: 31 283,98 EUR.

Niektoré farnosti zaslali výnos až v tomto kalendárnom roku, a preto sú účtovnícky zarátané v roku 2017. Ide o čiastku 1 264,29 EUR, ktorá bola použitá na pokrytie časti nákladov pohonných hmôt v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím Domu sv. Anny v Starej Ľubovni z domova do zariadenia.

JARNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 882,40 EUR

Účel použitia zbierky:
• 9 013,80 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 4 558,20 EUR - tlač a distribúcia pouličného charitného mesačníka Cesta,
• 1 440,00 EUR - architektonická štúdia na plánované Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti Pod Táborom v Prešove pre ľudí bez domova,
• 870,40 EUR - jazyková korektúra a grafické práce v časopise Cesta.

JESENNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 401,58 EUR

Účel použitia zbierky:
• 3 761,02 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 3 694,32 EUR - pokrytie administratívnych nákladov Centra GKCH,
• 3 369,06 EUR - pokrytie časti nákladov na pohonné hmoty v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím a nákup relaxačného kresla do Domu sv. Anny v Starej Ľubovni,
• 2 882,40 EUR - tlač a jazyková korektúra mesačníka Cesta,
• 1 694,78 EUR - opravné práce a nákup stoličiek pre klientov Domova nádeje v Prešove.PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2017 - JARNÁ ZBIERKA

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA

Aktualizované ( Utorok, 13 Február 2018 08:26 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner