Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Doliečovací proces, štádiá doliečovacieho procesu

Doliečovací proces, štádiá doliečovacieho procesu

Email Tlač PDF
Doliečovací  proces
   
- Domov nádeje  sa nachádza priamo v centre mesta Prešov a v jeho priestoroch sú okrem obytných priestorov /spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, izby klientov, posilovňa, jedáleň, hygienické zázemie/, vytvorené aj pracoviská pracovnej terapie a tiež sa tu nachádza park s ohniskom a posedením pre klientov.

- Klient je do zariadenia prijímaný na základe vlastnej žiadosti, potvrdení  o ukončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogových závislostí a odporúčaní lekára o umiestnení do resocializácie. Po príchode do zariadenia sa musí podrobiť kontrole na prítomnosť psychoaktívnych látok a je oboznámený so svojimi právami a povinnosťami. Kontroly na psychoaktívne látky sú vykonávané počas celého pobytu klienta.

Doliečovací  proces sa uskutočňuje systémom komunity a platia tu tieto zásady:

   1. otvorená komunikácia
   2. klienti sa stávajú spolupracovníkmi a aktívnymi účastníkmi v terapii iných klientov
   3. klienti sa podieľajú na chode Domova nádeje a prenáša sa na nich časť zodpovedností prostredníctvom  samosprávy klientov
   4. v programe komunity hrajú dôležitú úlohu skupinové aktivity  /sú nadradené individuálnym akciám/  a ich organizačná štruktúra je upravená tak, aby všetky druhy činností, interakcií a kontaktov boli integrované do celkového priebehu doliečovacieho procesu  malého domáceho sociálneho systému.

- Zmluva s klientom sa najprv podpisuje na skúšobnú dobu 1 mesiaca. Zmluva je predlžovaná vždy po 1 mesiaci klientovi, ktorý neporušuje Domový a ubytovací poriadok a aktívne spolupracuje s personálom na svojom doliečovacom procese.

- Zvládnutie celého resocializačného programu vyžaduje vo všetkých prípadoch veľkú dávku odriekania sa a vnútorných bojov so sebou samým, s okolím a rodinou. Zvládnutím celého resocializačného programu je veľká šanca zaradiť sa plnohodnotne do života v spoločnosti.

Štádiá doliečovacieho procesu

Odporúčaná dĺžka doliečovania je 13 do 24 mesiacov a pobyt je rozdelený do 5 štádií.
I. štádium: adaptačno–motivačné /3 mesiace/
II. štádium: terapeutické /5 mesiacov/
III. štádium: sociálno–rehabilitačné /5 mesiacov/
IV. štádium: reintegračné /2 - 4 mesiace/
V. štádium: postresocializačné /cca 6 - 12 mesiacov/.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner