Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kto sme, náš cieľ, z histórie, pracovný tím zariadenia

Kto sme, náš cieľ, z histórie, pracovný tím zariadenia

Email Tlač PDF
Kto sme
Domov nádeje je akreditované resocializačné stredisko podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení s celodennou prevádzkou pobytovou formou a poskytuje komplexné resocializačné služby. Pôsobnosť nášho strediska je pre celé územie Slovenska /trvalý pobyt v SR/.

Náš cieľ
Našim cieľom je prinavrátenie plnohodnotného života v abstinencii, pre závislých klientov od drog  a od návykového konania.

Z histórie
- Domov nádeje začal svoju činnosť 3. 11. 1993 ako útulok pôvodne pod názvom Dom Charitas. Od 1. 7. 1999 bol preregistrovaný ako kombinované zariadenie resocializačného strediska /podľa zákona §32 zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci/ a útulku Dom Charitas a 1. 5. 2001 bol preregistrovaný už len na resocializačné stredisko Dom Charitas. Od 1. 1.2008 sa zmenil názov Dom Charitas na Domov nádeje.
- 14.6.2006 získal Domov nádeje národnú akreditáciu na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 63 a vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) 1, 4, 10, 12 a 13 bodu, písm. b) 2 až 4 bodu, písm. c) 1, 3 až 5 bodu, písm. d) 1 a 2 bodu, a ods. 4 písm. c).

Pracovný  tím (interný aj externý):
- vedúci zariadenia
- 3 terapeuti
- 2 terapeutky
- 2 pracovný terapeuti
- odborný garant
- kňaz
- účtovníčka.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner