Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dotácia z mesta Svidník

Dotácia z mesta Svidník

Email Tlač PDF
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 bola Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku Sociálneho centra vo Svidníku poskytnutá dotácia vo výške 500 €. Sociálne centrum sídli v priestoroch Domu sv. Faustíny, na ul. Pavlovičovej 344/8, kde poskytuje bezplatné služby vo forme špecializovaného sociálneho poradenstva dospelým osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti, ale i riešenia ich hmotnej a sociálnej núdze. Tieto služby využívajú aj klientky Domu sv. Faustín y- domova na polceste, ktoré sú bez domova a riešia si tu svoju sociálnu situáciu.
Finančné prostriedky z dotácie boli použité na platbu elektrickej energie a vody, kontrolu hasičských prístrojov v zariadení a platby za telefón. V roku 2014 sa pracovníčky Sociálneho centra a Domu sv. Faustíny zúčastnili školenia BOZP, za čo bol uhradený poplatok z už spomínanej dotácie.
Chceme sa poďakovať primátorovi mesta Svidník Ing. Holodňákovi za to, že sa zaujíma o toto zariadenie a každoročne sa osobne zúčastňuje na predaji časopisu Cesta spolu s klientkami Domu sv. Faustíny. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja časopisu Cesta boli aj v roku 2014 použité pre klientky Domu sv. Faustíny, ktoré sa spolu s veriacimi farnosti Svidník - Mesto zúčastnili púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Zároveň si veľmi vážime spoluprácu s komunitnými pracovníkmi p. Sivákom a p. Kanalošom, prostredníctvom ktorých je pomoc ľuďom v hmotnej alebo sociálnej núdzi adresná.
Aktualizované ( Piatok, 27 Február 2015 08:39 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner