Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dajme im šancu, kým je ešte čas

Dajme im šancu, kým je ešte čas

Email Tlač PDF
ESF – FSR – Projekt terénnej sociálnej práce
„Dajme im šancu, kým je ešte čas“
za obdobie 2011-2013 v objeme 43.776,00 Eur

Ciele:
1. Motivácia a aktivizácia cieľových skupín pre zmenu kvality života ponukou distribúcie pouličného časopisu CESTA vydávaného žiadateľom už osem rokov.
2. Zvyšovanie povedomia a informovanosti (osveta) majoritnej
spoločnosti s cieľom jej aktivizácie pre predchádzanie sociálno-patologickým javom.
3. Poskytovanie služieb sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie za účelom odstraňovania akútnej sociálnej núdze.
4. Zapojenie klientov do zodpovedajúcich služieb projektu RS CKD v Prešove, alebo do iných zdravotníckych a sociálnych zariadení.
5. Monitoring a depistáž cieľových skupín v teréne mesta Prešov.
6. Poskytovanie služieb pracovného odborného poradenstva za účelom sprostredkovania zamestnania a jeho získania.

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Terénna práca
Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho
nepriaznivej sociálnej situácie, resp. akútnej sociálnej núdze. Terénna činnost bude pozostávat v permanentnom monitorovaní a depistáže rizikových a problémových skupín osôb závislých resp. bez domova, resp. ostatných cieľových skupín osôb, v miestach realizácie projektu, so sprevádzania klientov po úradoch, na zdravotnícke alebo iné sociálne zariadenia.          
                        
Aktivita 2: Ambulantná práca
V prípade návštevy klienta v priestoroch kancelárie TSP bude možné ambulantne poskytovať nasledovnú starostlivost o klienta:
- zistenie anamnézy,
- administratívna pomoc, korešpondencia,
- finančné spoluhospodárenie,
- písanie životopisu, spôsoby podania Žiadosti o zamestnanie
- individuálny prístup v riešení problému nezamestnanosti.
 
Aktivita 3: Integračná práca
Osobný manažment klienta po získaní zamestnania, udržiavanie kontaktu s klientom po dobu 6 mesiacov po
získaní zamestnania, získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby.   

Aktualizované ( Piatok, 30 November 2012 13:46 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner