Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Prevencia a resocializácia drogovo závislých klientov Domova nádeje

Prevencia a resocializácia drogovo závislých klientov Domova nádeje

Email Tlač PDF
1. Názov projektu: Skvalitnenie ubytovacích podmienok klientov resocializačného strediska Dom Charitas.

Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie podmienok ubytovania klientov Resocializačného strediska Dom Charitas (DOCH).

Poskytovateľ grantu: Protidrogový fond, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 26

Termín realizácie projektu : 04/2008 – 12/2008

Schválená čiastka : 88 000,- Sk


2. Názov projektu: Zavedenie manažérskych systémov podľa ISO, softwérové vybavenie a prevádzkové náklady resocializačného strediska Dom Charitas

Cieľom projektu je kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni

Poskytovateľ grantu: Protidrogový fond, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 26

Termín realizácie projektu: 04/2008 – 12/2008

Schválená čiastka: 267 650,- Sk


3.Názov projektu: Terénna a športová terapia klientov resocializačného strediska Dom Charitas

Cieľom projektu bolo zabezpečenie terénnej a športovej terapie klientov resocializačného strediska Dom Charitas

Poskytovateľ grantu: Protidrogový fond, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 26

Termín realizácie projektu: 05/2008 – 12/2008

Schválená čiastka: 66 000,- Sk


4. Názov projektu: Resocializácia a doliečovanie závislých v Domove nádeje Prešov.

Poskytovateľ grantu: Európska únia a Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálny sekretariát  Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Projekt bol určený na zlepšenie a rozšírenie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.

Termín realizácie projektu: 1.7.2008 – 30.6.2009

Schválená čiastka: 24 875,32,- EUR


5. Názov projektu: Prevencia  a resocializácia drogovo závislých osôb pri Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove.

Poskytovateľ grantu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Projekt bol zameraný na skvalitnenie poskytovaných služieb v resocializačnom stredisku Domov nádeje Prešov, prevenciu a osvetu prostredníctvom výroby a distribúcie časopisu CESTA.

Termín realizácie projektu: 01.07. 2009 – 31. 12. 2009

Schválená čiastka: 14 700,- EUR


Projektový manažér: Mgr. Rostislav Labuda
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner