Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Komunitné centrum Prešov

Komunitné centrum Prešov

Pod Táborom 33/A, Prešov
051 77 23 752; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Komunitné centrum podľa § 24d zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.Komunitné centrum poskytuje služby fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Ľuďom, ktorí sa narodili, vyrastajú a žijú dlhodobo v chudobe na okraji spoločnosti.


Poskytované služby:
odborných činností:sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia a vykonáva preventívnu aktivitu,
ďalších činností: záujmová činnosť.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner