Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nízkoprahové denné centrum

Nízkoprahové denné centrum

Pod Táborom 33/A, Prešov
051 77 23 752; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Nízkoprahové denné centrum podľa § 24b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.Nízkoprahové denné centrum je ambulantnou sociálnou službou, ktorá začala svoje služby poskytovať 1. marca 2010. Snaží sa napomáhať fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu: že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo škodlivých činností, pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, ľuďom bez prístrešia alebo, tým ktorí prenocujú v nocľahárni.


Poskytované služby:
odborných činností:sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
ďalších činností: utváranie podmienok na výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
doplnkové služby: šatník; podmienky na pranie a žehlenie šatstva, záujmové činnosti.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner