Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dom Charitas (DOCH)

Dom Charitas
domov na polceste

Pod Táborom 33/A, Prešov
051 77 21 697; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Domov na polceste podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.Dom Charitas je pobytovou sociálnou službou, ktoré začalo poskytovať svoje služby 1. januára 2010 (zariadenie sa transformovalo zo zariadenia Chráneného bývania, ktoré vzniklo 1. júla 2002 a svoju činnosť ukončilo k 31. decembru 2009). Cieľovou skupinou sú dospelé osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie: po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy, po ukončení pobytu v zariadení zriadených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú detský domov alebo resocializačné stredisko.


Poskytované služby:
odborných činností: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia,
obslužných činností:ubytovanie na určitý čas,
ďalších činností: utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť, úschova cenných vecí,,
doplnkové služby:šatník, duchovná a pastoračná starostlivosť.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner