Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Centrum sociálno – poradenských služieb, Prešov

Centrum sociálno – poradenských služieb, Prešov

Email Tlač PDF

Pod Táborom 33/A
Prešov 080 01
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
051 7723752
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kyslan

- objekt na ulici Pod Táborom 33/A, v ktorom sa nachádza viacero typov sociálnych služieb:


 
TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA:


- mobilná jednotka so špecializáciou na terénnu sociálnu prácu s náplňou vyhľadávania klientov v regióne pôsobnosti, monitoring a motivácia klienta pre zasieťovanie do systému pomoci,  
- ošetrovateľská služba v teréne v súčinnosti s ADOS
- transportná služba - prevoz klienta do nemocničného či iného zariadenia v prípade potreby,
- sociálna diagnostika - získanie základných nevyhnutných údajov o klientovi
- terciárna prevencia v oblasti závislosti,
- fotodokumentácia.
 
NÍZKOPRAHOVÉ  DENNÉ CENTRUM:


- poskytovanie sociálnych služieb počas dňa fyzickej osobe staršej ako 18 rokov, ktorá nemá zabezpečené  nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a  nemá zabezpečené ubytovanie.  

NDC ponúka tieto služby:

- osprchovanie a oholenie
- poskytnutie nutného oblečenia – podľa zásob šatníka SC
- poskytnutie jednoduchého jedla a nápojov (polievka, chlieb, čaj...
- sociálne poradenstvo (pomoc a podpora pri hľadaní zamestnania, bývania, pomoc pri vypisovaní tlačív, kontakt s úradmi...),
- pranie a sušenie (možnosť vyprať a posušiť si oblečenie).
 
SOCIÁLNE CENTRUM:

- ambulantná činnosť: vykonávanie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 z. z.
- terénna a vyhľadávacia činnosť

Dátum vzniku:

Po novembri 1989 bola obnovená  činnosť GCH ako diecézneho pracoviska SKCH. Vo februári 1992 vznikla 1. aktivita GKDCH pod názvom „Príjem núdznych“  a postupne sa transformovala do podoby charitatívno-sociálneho centra.1.7.1998 bol uvedený do činnosti projekt komplexnej resocializácie ľudí bez domova a drogovo závislých pod názvom „Cesta k domovu“ /skr. RS CKD/

Cieľová skupina:

-  klienti z jednotlivých resocializačných stupňov CKD,
- pripravovaní klienti pre vstup do zariadení RS CKD /z PAL, CPLDZ, NVÚ a pod. / 
 - spontánne prichádzajúci klienti – tí, ktorí prichádzajú v momente ocitnutia sa v sociálnej alebo hmotnej núdzi /psychický aspekt/ a hľadajú pomoc. Po zvážení ich situácie je im poskytnutá pomoc jednorazová alebo sú začlenení do RS CKD (závislí, v kríze, po výkone trestu odňatia slobody, mladí ľudia z DD, rodiny bez ubyt. a pod.)
- klienti z terénu /žijúci na ulici vyhľadaní terénnymi soc. pracovníkmi/
- arogantní a nespolupracujúci klienti -  je im poskytnutá nevyhnutná pomoc podľa zváženia pracovníka SC.

Poskytované služby:

- sociálna prevencia
- sociálne poradenstvo  /informačné, protidrogové a pod./
- 1. kontakt s klientom, príprava resocializačných krokov a sprostredkovanie   ubytovania  resp. služieb v RS CKD aj mimo neho,
- vedenie Centrálnej evidencie klientov RS CKD / transformácia do podoby softvéru/
- spolupráca s vedúcimi zariadení pri umiestňovaní klientov v RS CKD                                   
- terénna a vyhľadávacia činnosť na území mesta Prešov
- sprevádzanie klientov na ich reintegračnej ceste späť do spoločnosti
- administratíva, korešpondencia a pod.
- sociálna výpomoc, peňažná úschova, spoluhospodárenie, potravinová výpomoc
- osobná hygiena – poskytnutie hygienických potrieb, sprcha, možnosť výmeny ošatenia a obuvi
- kontakt s liečebňami a nemocnicami, príp. lekármi /návštevy na PAL Prešov, sprevádzanie klientov/,
- výpomoc pri riešení krízových situácií /povodne, humanitárna pomoc/.
 
 AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA:

- poradenské služby individuálne i skupinové pracovné poradenstvo, príprava dlhodobo nezamestnaných alebo zdravotne znevýhodnených  klientov na výberové konanie, sprostredkovanie zamestnania i dohľad 6 mesiacov po uzavretí pracovnej zmluvy.
 
HUMANITÁRNY SKLAD SOLIDARITY:

- charitatívna služba pre verejnosť a núdzných, pre tých ktorý môžu darovať, a pre tých, ktorí potrebujú:
• skrine,
• poličky,
• postele,
• stoly,
• obývacie steny,
• elektrospotrebiče,
• práčky,
• chladničky,
• kuchynský riad,
• a pod 

 
REDAKCIA ČASOPISU CESTA:

viac info: tu
Aktualizované ( Streda, 22 Jún 2016 06:58 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner