Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Potrebujete opatrovateľskú službu?

Email Tlač PDF

Gréckokatolícka charita Prešov, zastúpená riaditeľom PhDr. Petrom Valičkom sa zapojila do Národného projektu podpory opatrovateľskej služby. Sociálna služba bude poskytovaná na území mesta Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a ich okolie.

Oslovujeme záujemcov o sociálnu službu a rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú opatrovanie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí (deti a plnoleté fyzické osoby).

Celý článok...
 

Ponuka pracovného miesta OPATROVATEĽKY

Email Tlač PDF

Gréckokatolícka charita Prešov, príjme do pracovného pomeru opatrovateľov a opatrovateľky. Miesto výkonu práce bude v mieste bydliska opatrovanej osoby.

Celý článok...
 

Výberové konanie - Vedúci Centra sociálno - poradenských služieb

Email Tlač PDF

Gréckokatolícka charita Prešov pre Centrum sociálno-poradenských služieb - Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na nasledovnú pozíciu:

Vedúci Centra sociálno-poradenských služieb

Viac info
Celý článok...
 

Jesenná zbierka na charitu

Email Tlač PDF

Prvá adventná nedeľa ja vo všetkých chrámoch venovaná ZBIERKE NA CHARITU.Svätý Otec František vo svojej homílii povedal: „Rád pripomínam príbeh o starom Tobiášovi, ktorý po tom, čo dostal veľkú sumu peňazí, zavolal svojho syna a poučil ho týmito slovami: «Všetkým, čo konajú spravodlivo, dávaj almužnu! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!» (Tob 4,7-8). Sú to veľmi múdre slová, ktoré pomáhajú pochopiť hodnotu almužny.“ V zmysle tohto výroku, prosíme, o Vašu pomoc a štedrosť pri podávaní pomocnej ruky blížnym. Ďakujeme. Sme tu pre vás už 25 rokov.

Info plagát
 

Púť charít v Košiciach

Email Tlač PDF

16. októbra 2016 sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach stretli zamestnanci, dobrovoľníci, klienti a priatelia Slovenskej katolíckej charity (SKCH), medzi ktorými nechýbala Gréckokatolícka charita Prešov. Spoločný program sa začal modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou o 11.00 h, ktorú celebroval Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita a Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident SKCH. Organizačne to zastrešila Arcidiecézna charita Košice.

Fotogaléria

Celý článok...
 


Strana 7 z 49

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner