Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dotácia z mesta Svidník

Email Tlač PDF
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 bola Gréckokatolíckej charite Prešov na prevádzku Sociálneho centra vo Svidníku poskytnutá dotácia vo výške 500 €. Sociálne centrum sídli v priestoroch Domu sv. Faustíny, na ul. Pavlovičovej 344/8, kde poskytuje bezplatné služby vo forme špecializovaného sociálneho poradenstva dospelým osobám s cieľom ich opätovného zaradenia do spoločnosti, ale i riešenia ich hmotnej a sociálnej núdze. Tieto služby využívajú aj klientky Domu sv. Faustín y- domova na polceste, ktoré sú bez domova a riešia si tu svoju sociálnu situáciu.
Finančné prostriedky z dotácie boli použité na platbu elektrickej energie a vody, kontrolu hasičských prístrojov v zariadení a platby za telefón. V roku 2014 sa pracovníčky Sociálneho centra a Domu sv. Faustíny zúčastnili školenia BOZP, za čo bol uhradený poplatok z už spomínanej dotácie.
Chceme sa poďakovať primátorovi mesta Svidník Ing. Holodňákovi za to, že sa zaujíma o toto zariadenie a každoročne sa osobne zúčastňuje na predaji časopisu Cesta spolu s klientkami Domu sv. Faustíny. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja časopisu Cesta boli aj v roku 2014 použité pre klientky Domu sv. Faustíny, ktoré sa spolu s veriacimi farnosti Svidník - Mesto zúčastnili púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Zároveň si veľmi vážime spoluprácu s komunitnými pracovníkmi p. Sivákom a p. Kanalošom, prostredníctvom ktorých je pomoc ľuďom v hmotnej alebo sociálnej núdzi adresná.
Aktualizované ( Piatok, 27 Február 2015 08:39 )
 

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Email Tlač PDF

Projekt "Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa"
- jedinečný komplexný systém na Slovensku, ktorý v sebe zahŕňa ambulantné, terénne i doplnkové sociálno-zdravotné služby pre zdravotne postihnutých ľudí:

Prezentácia projektu ŠFM

• ambulantné služby:
     - Denné centrum
     - Rehabilitačné stredisko
     - Domov sociálnych služieb
     - Prepravná služba
     - Podporované zamestnávanie

• pobytové služby: 
    - Podporované bývanie
 

Aktualizované ( Piatok, 30 November 2012 13:56 )
 
Opäť máte možnosť rozhodnúť sa komu pomôžete prostredníctvom venovania 2 % z daní z príjmu. Vážime si, že ste sa z množstva organizácii rozhodli podporiť práve tú našu. Aj vďaka vášmu ochotnému a vnímavému srdce dokážeme pomáhať prostredníctvom svojich zariadení a služieb v rámci Prešovskej archieparchie vyše 2 000 ľuďom v núdzi.

Veď 2 % nie sú iba číslo.


Budeme radi, ak o možnosti venovania 2 % v prospech Gréckokatolíckej charity Prešov, našich zverencov a klientov informujete aj svojich známych a blízkych.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NA POUKÁZANIE 2%:

Obchodné meno (Názov): Gréckokatolícka charita Prešov
Sídlo: Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO: 35514388
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi.


PREDVYPLNENÉ TLAČIVÁ:

ZAMESTNANEC, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2017
Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (príjmy len zo závislej činnosti):
Daňové priznanie fyzických osôb typ A
Potvrdenie o podaní daňového priznania
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov):
Daňové priznanie fyzických osôb typ B
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Dobrovoľníci:
Potvrdenie na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
DOBROVOĽNÍK - prijímateľ DOBROVOĽNÍK - vysielajúca organizácia

PRÁVNICKÁ OSOBA:
Daňové priznanie
Potvrdenie o podaní daňového priznania
 


Strana 58 z 58

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner