Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Memorandum účastníkov zo seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov.

Email Tlač PDF

Memorandum účastníkov zo  seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov, ktorý sa konal29. a 30. apríla 2010 v Bratislave:

icon Memorandum účastníkov zo seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov

 

Veľká noc 2010

Email Tlač PDF
 

Rozšírenie ponuky sociálnych služieb

Email Tlač PDF
Vo štvrtok, tj. 11. marca 2010 sme slávnostne otvorili Nocľaháreň Effeta a Nízkoprahové denné centrum v objekte Pod táborom 33 v Prešove za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ, primátora mesta JUDr. Pavla Hagyariho a ďalších vzácnych hostí. Po prehliadke priestorov nasledovala diskusia zo zástupcami médií a srdečné rozhovory s klientami týchto zariadení.
 
Aktualizované ( Piatok, 19 Marec 2010 22:29 )
 

Darujte 2% na dobrú vec

Email Tlač PDF

Môžete nám a našim priateľom v núdzi, v kríze darovať 2% zo svojich daní zaplatených štátu a nebude Vás
to nič stáť, len:

- do 31.3.  zadať potrebné údaje do daňového vyhlásenia pre právnické osoby
- do 30.4. vyplniť formulár pre fyzické osoby Potvrdenie a Vyhlásenie

Aktualizované ( Streda, 27 Január 2010 11:20 ) Celý článok...
 

Jarná zbierka na charitu

Email Tlač PDF

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“
   Pôst je potrebný, aby nám pomohol uznať, že naša totožnosť a posla-nie je zakorenené v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.
   Modlitba, pôst a almužna sú pre kresťanov piliermi pôstneho puto-vania. Pôst je časom odriekania si určitých vecí, no tiež časom, kedy sa mô-žeme nasýtiť ďalších. Odriekania si nespokojnosti, hnevu, horkosti, starostí o seba, zastrašenia, lenivosti, podozrievania, viny. Sýtením sa vďakou, tr-pezlivosťou, odpustením, súcitom s inými, nádejou, odovzdanosťou, pravdou a Božím milosrdenstvom.
   Pôstny čas je vlastne časom postenia sa a hodovania zároveň.

icon Jarná zbierka na charitu 2010

 


Strana 54 z 61

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner