Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Púť národov a národností

Email Tlač PDF
Duchovno-kultúrne podujatie pod názvom Púť národov a národností v Zakarpatskom Ťjačive malo svoju reprízu aj v tomto roku v dňoch 20. – 22. júla. Hlavným organizátorom bol opäť dekan o. Peter Krenický zo Slovenska, ktorý už 18 rokov pôsobí v Zakarpatskej Ukrajine. Medzi pútnikmi boli pracovníci Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove spolu s Katedrálnym zborom sv. Jána Krstiteľa, ktorí prispeli svojim spevom k skrášleniu programu podujatia. V sobotu bola súčasťou púte okrem Akatistu, Sv. ruženca, modlitieb za odpustenie krívd a urážok aj vysviacka absolventa Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý prijal sviatosť kňazstva z rúk biskupa Milana Šášika, apoštolského administrátora mukačevskej eparchie...
Aktualizované ( Nedeľa, 07 Jún 2009 09:15 ) Celý článok...
 

"Prekonajme strach z toho, že si zašpiníme naše ruky, aby sme pomohli tým núdznym, ktorí to potrebujú." (pápež František)JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
5. marec 2017

Kalendárny rok 2016 bol pre nás mimoriadne významný. Spoločne sme si pripomenuli 25-ročné znovuobnovenie našej činnosti, získali Ocenenie Prešovského samosprávneho kraja, a tiež sa nám podarilo rozšíriť a zlepšiť poskytované služby. Všetko to robíme s cieľom zmierniť ľuďom v núdzi ich trápenie a zlepšiť ich životné podmienky.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jarná zbierka 2017 - info plagát
Jarná zbierka 2017 - info list

Zväčšiť obrázok

 PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA

2015 - JESENNÁ ZBIERKA


Milí priatelia, webova stránka www.zbierkygkch.sk, na ktorom sa nachádzali informácie o Klube priateľov bol zrušený z dôvodu aktualizácie súčasného webu. Za pochopenie ďakujeme.

 
Na Ukrajine od roku 2014 prebieha vojenský konflikt, ktorý výrazným spôsobom vplýva na životy mnohých obyvateľov vojnou zasiahnutých oblastí. Aj naša charita sa snaží pomáhať východným susedom. Pomoc realizujeme predovšetkým na základe spolupráce s otcom Petrom Krenickým. Misionár pôsobí v meste Melitopoľ v Záporožskej oblasti.


Ak chcete podporiť rodiny ohrozené vojnovým konfliktom na Ukrajine, je tu pre vás k dispozícii účet o. Petra Krenického, slovenského misionára.

IBAN - SK48 7500 0000 0040 0844 7067
SWIFT - CEKOSKBX

HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU 2015

Drahí dobrodinci,

zasielame pozdravy z ukrajinskej misie Melitopol. Ako 18-ročný študent gymnázia som napísal jednu pieseň: „Až skončí sa môj snivých túžob čas, budem žiť! S tebou Pane, budem žiť každý deň pre ľudí.“
21. novembra sa naplnilo 23 rokov mojej kňazskej služby na Ukrajine. Som nesmierne vďačný dobrému Pánu Bohu za túto cestu a formáciu, ktorej sa mi dostalo. Myslím, že tajomstvo môjho zotrvania v službe spočíva v každodennej modlitbe, duchovných praktikách, čo ma neustále očisťuje a oslobodzuje od množstva negatívnych útokov, nepochopení.

Duchovné praktiky vedú k naberaniu duchovných síl, povznášajú ponad všetko negatívne, a vtedy som schopný vidieť trpiacich, núdznych a službou materiálnou i duchovnou prinášať lúče svetla, dobra a novej nádeje. Som veľmi vďačný i za Vás, za Vašu podporu, pomoc a modlitby. Nevediem presné štatistiky, ale len v Metropolskom a Sirohozskom rajóne sme na sviatok sv. Mikuláša rozdali viac ako 650 darčekov.

S vďakou otec Peter Krenický, misionár

Fotogaléria

 

„Pracovná terapia - cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí“

Email Tlač PDF

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite už po jedenásty raz motivoval svojich zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí.

Vďaka pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove sa aj Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) uchádzala o grant v maximálnej výške 1 000,- €.Za pomoci predkladaného projektu sme chceli uľahčiť znevýhodneným skupinám integráciu dopracovného procesu formou ergoterapie.

Ergoterapia (liečba prácou) napomáha klientom zvyšovať svoju sebarealizáciu, umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky a zručnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

Primárnym cieľom projektu bolo zlepšenie kvality človeka tým, že bude zmysluplne zapájaný do zamestnania, ktoré mu bolo predtým z akýchkoľvek dôvodov znemožnené. Ročne ide o 582 našich klientov.

Sekundárnym cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie.

V rámci grantovej výzvy bol projekt pod názvom: „Pracovná terapia - cesta k sebarealizácií znevýhodnených ľudí“ úspešný a GKCH bola pridelená plná súma vo výške 1 000 €. Za pridelené finančné prostriedky sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie a materiál pre naplnenie cieľov projektu.

Tlačová správa
Fotogaléria
 

Projekt „Počítače pre všetkých“

Email Tlač PDF

Projektová výzva:        „Počítače pre všetkých“

 

Projekt:                        „Využitie počítačových zostáv na skvalitnenie poskytovaných služieb               v procese socializácie“

 

Ciele:                           Primárnym cieľom projektu je pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí.

Sekundárnym cieľom je sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

 

Aktivity projektu:        
1.) Výuka práce  s počítačom -  získanie znalosti základných pojmov, práce s Windowsom, internetom, MS Office – s cieľom naučiť klientov samostatne pracovať s počítačom.

2.) Sociálna rehabilitácia - relaxácia a práca s počítačom, internetom. Cez vytvorené e-mailové adresy klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi. Rozširujú si tak svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičujú motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku, jazykové znalosti.

3.) Záujmová činnosť - samovzdelávanie.

4.) PC ako učebná pomôcka - pri iných formách pracovných terapií, prostredníctvom ktorých klienti si osvojujú pracovné návyky, zručnosti, udržujú a rozvíjajú si svoje fyzické, mentálne, pracovné schopnosti pre ich ďalšie začleňovanie do spoločnosti.

 

Miesto umiestnenia:    Útulok Archa, Pod Táborom 33, Prešov

 

Schválenie projektu:    20.10.2014

 

Forma podpory:           Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. v rámci obnovy firemného hardwaru a sieťových technológií darovala jednu plne funkčnú počítačovú zostávu, prostredníctvom občianskeho združenia SOCIÁLNY PREŠOV.

 

Ď A K U J E M E !

 


Strana 51 z 52

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner