Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podpora projektu v Starej Ľubovni cez Švajčiarsky finančný mechanizmus

Email Tlač PDF

    Na pôde úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach bolo dňa 23. februára 2012 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha podpísaných šesť Zmlúv o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Konečnými prijímateľmi. Ide o granty v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v celkovej výške 6,64 milióna eur, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu a na oblasť poskytovania sociálnych služieb. Jedným z nich je aj náš projekt pod názvom „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ v celkovej výške 1 054 520,- Eur na obdobie od 1. januára 2012 do 30. apríla 2016.
   
    Riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov PhDr. Peter Valiček a zástupca riaditeľa Ing. Eduard Malatinec sa zároveň zúčastnili o 11,30 hod. zvolanej tlačovej konferencie, na ktorej vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský a šiesti koneční prijímatelia grantov predstavili podporené projekty.

Aktualizované ( Utorok, 28 Február 2012 14:37 )
 

Krízový režim v GKCH v Prešove

Email Tlač PDF

    V súvislosti s mrazivým počasím pobytové služby GKCH a Centrum sociálno-poradenských
služieb Pod Táborom 33 poskytujú služby 24 hodín denne a 7 dní v týždni pre ľudí bez
domova. Provizórnym spôsobom, keď Nízkoprahové denné centrum sa v noci mení na
nočnú službu, zvýšili kapacitu pobytov. Terénna sociálna služba dohovorom a poskytovaním
informácii na ulici, volá a niekedy aj priváža ľudí na stravu, hygienu a nocľah. Je k dispozícii
trikrát denne strava zadarmo, čaj, tiež sprcha a výmena šatstva.
    Počet nových a prichádzajúcich ľudí sa zvyšuje každým dňom. Charita musí mať otvorené
dvere nepretržite, aby nedošlo k najhoršiemu.
    Prosíme širokú verejnosť, aby ak je to možné nasmerovali takto núdznych do zariadení
Pod Táborom 33 v Prešove.

Aktualizované ( Utorok, 28 Február 2012 14:37 )
 

Charita poskytuje mimoriadné služby

Email Tlač PDF

    Vzhľadom k extrémne nízkym teplotám Gréckokatolícka charita v Prešove a zariadenia
Pod táborom 33 rozširujú svoje služby pre ľudí na ulici. Nízkoprahové denné centrum
bude otvorené každý deň aj cez nasledujúci víkend od 7.00 hod do 19.00 hod. s možnosťou
stravy (polievka a čaj) a hygieny, výmeny šatstva.    

Aktualizované ( Streda, 08 Február 2012 03:04 )
 

Výberové konanie

Email Tlač PDF
   Gréckokatolícka charita v Prešove vyhlasuje výberové konania na pozíciu registrovaná sestra... (Prílohy)
Aktualizované ( Štvrtok, 02 Február 2012 11:50 )
 

Auto ako dar pre charitu

Email Tlač PDF

    Gréckokatolícka charita Prešov je nezisková organizácia, ktorá je odkázaná aj na pomoc štedrých darcov. V priebehu uplynulého roka nám pomáhali mnohí a medzi nimi boli aj pán Ján Figeľ, minister dopravy a pán Ján Hudacký, štátny tajomník Ministerstva dopravy, ktorý nás nedávno navštívil. Začiatok roka priniesol dobré správy. Dostali sme auto, ktoré sme potrebovali ako soľ. Pán Hudacký nám doviezol dodávku a peňažný dar na podporu našej práce. Strávili sme hodinu v príjemnom rozhovore, v ktorom sme ho oboznámili so všetkými našimi trápeniami a problémami. Prehlbujúca sa kríza prináša zvyšujúci sa počet ľudí v hmotnej núdzi a bez prístrešia. Práce je veľa a peňazí málo, preto nás poteší každá finančná či materiálna pomoc. Rovnako vďační sme však aj za duchovnú podporu ľudí a za ich modlitby, ktoré nám dodávajú silu. Preto patrí srdečná vďaka všetkým darcom a podporovateľom Gréckokatolíckej charity Prešov.

Aktualizované ( Streda, 01 Február 2012 13:01 )
 


Strana 47 z 60

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner