Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Tlač PDF

NAŠA KOLEGYŇA HELENKA ZÍSKALA OCENENIE - PREVENCIA KRIMINALITY

V stredu 13.9.2017 sme sa s našou kolegyňou PhDr. Helenou Paňkovou, vedúcou Domu sv. Faustíny - domov na polceste vo Svidníku potešili pri odovzdávaní ocenení v oblasti Prevencie kriminality za rok 2016 v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Helenka dostala Čestné uznanie za prácu hlavne v prevencii a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré jej odovzdal osobne riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin a Mgr. Emil Chlapeček, prednosta úradu.
"Som vďačná v prvom rade Bohu, že mi umožňuje slúžiť tým, ktorí zažili neprijatie, utrpenie aké si nevieme ani predstaviť. Som vďačná za to, že môžem pracovať v takej organizácii akou je Gréckokatolícka charita a rozvíjať svoje dary. Veľmi oceňujem aj spoluprácu s Národnou jednotkou boja proti migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR."
Helenke k získanému oceneniu srdečne blahoželáme a veríme, že aj toto je forma uznania za jej neúnavnú a obetavú prácu.

Fotogaléria
 
Email Tlač PDF

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA DOD DO SAČUROVA

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí Domu sv. Simeona - denný stacionár v Sačurove, dňa 12. septembra 2017 so začiatkom o 9.00 hodine v v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky Sačurov.

PROGRAM:
9:00 spoločná sv. liturgia
10:00 privítanie hostí
10:15 prezentácia „Zo života DsS”
10:30 kultúrny program
11:30 malé občerstvenie, vzájomné zdieľanie.

Všetci ste srdečne vítaní a my sa na vás tešíme.

Viac informácii telefonicky: 0910 842 256 alebo e-mailom: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Pozvánka s programom
 
Email Tlač PDF

DOM SV. JÚDU TADEÁŠA V KAŠTIELI BETLIAR

Prehĺbiť vzťahy, spoznávať krásy a históriu našej krajiny zrealizovali začiatkom septembra klienti Domu sv. Júdu Tadeáša – denný stacionár v Humennom na spoločnom výlete do Betliara. Výlet sme mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Mesta Humenné, ktorý finančne podporil dopravu. Cestou mikrobusom sme spoznávali okolité zrúcaniny, jazerá ale aj hrobku rodu Andrássyovcov. Prehliadku Kaštieľa Betliar a jeho krásy nám odborne vysvetlila sprievodkyňa. Klientom sa historické výklady, umelecké maľby, starobylé predmety veľmi páčili. Výlet bol časom lepšieho spoznania, klienti žasli nad historickými predmetmi a poľovníckymi trofejami. Do budúcnosti sa opäť tešíme na ďalší výlet, ktorým získajú nové poznanie, skúsenosti a spoločné zážitky..

Fotogaléria
 
Email Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta:

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. septembra 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO

 
Email Tlač

BLÍZKO PRI ČLOVEKU V LITMANOVEJ AJ ĽUTINE

Aj tento rok sme využili možnosť byť s vami. Prostredníctvom prezentácie, ukážkou výrobkov a svedectvom klientov sme boli súčasťou slávnosti v Litmanovej aj Ľutine.

Fotogaléria
Celý článok...
 


Strana 1 z 52

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner